Onze geschiedenis

De CGK Doetinchem is ontstaan vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) in Doesburg. In januari 1972 vond de eerste dienst in Doetinchem plaats in ‘het Anker’, een wijkgebouw van de Hervormde gemeente van Doetinchem. 

Sinds 1976 worden iedere zondag twee diensten gehouden in de Goede Herderkerk. Dit kerkgebouw werd eerst van de Hervormde gemeente gehuurd. Doordat de kerkdiensten in Doetinchem goed bezocht werden kon er op 3 januari 1982 een zelfstandige Christelijke Gereformeerde Kerk ontstaan.
Sinds 1997 is het kerkgebouw ‘De Goede Herderkerk’ in het bezit van onze gemeente.

Onze gemeente heeft lang samengewerkt met de CGK’s van Doesburg en Nijmegen. Jarenlang werkten we nauw samen en deelden we samen twee predikanten. In 2018 kwam aan het samenwerkingsverband een einde en daarmee ook aan het ‘delen’ van een predikant. De predikanten die kortere of langere tijd aan onze gemeente verbonden zijn geweest zijn achtereenvolgens:

  • ds. H.W. Eerland
  • ds. G.P.M. van der Linden
  • ds. M.C. Mulder
  • ds. J. Breman
  • ds. C. de Jong

Sinds mei 2021 is ds. W.J. van de Velde onze eigen predikant.

In 2022 mochten we met dankbaarheid gedenken dat we veertig jaar bestaan. In de geschiedenis van onze gemeente hebben we Gods leiding mogen ervaren. Ook voor de toekomst verwachten we alles van Hem alleen.