Kinderwerk

Voor kinderen in de leeftijd van groep 1 tot en met 8 van de basisschool wordt tijdens de morgendienst een kindernevendienst gehouden. Tijdens de kindernevendienst wordt er met elkaar gezongen, is er een bijbelvertelling en wordt er met elkaar geknutseld. 

Voorafgaand aan de dienst verzamelen de kinderen zich in de kelder. Vóór het dankgebed en de collecte komen de kinderen in de dienst. De leiding vertelt waar het bij hen over ging en samen met de gehele gemeente wordt een kinderlied gezongen.

Omdat we stimuleren dat kinderen ook aanwezig zijn in de kerkdienst, gaan kinderen van de bovenbouw één keer per maand niet naar de kindernevendienst, maar wonen ze de kerkdienst bij en is er een werkblad voor hen.

Heb je een vraag met betrekking tot de kindernevendienst? Neem dan contact met ons op.