Bezoeken

Bezoeken

We heten je van harte welkom bij een kerkdienst in de Goede Herderkerk! Iedere zondag houden we twee kerkdiensten. De ochtenddienst begint om 10:15 uur. Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting en drinken we met elkaar een kop koffie of thee.

In de middag komen we om 17:00 uur nog eens samen rondom Gods Woord.

Viering van de kerkdienst

Wanneer we uit de Bijbel lezen, gebruiken we meestal de NBV ‘21. Deze vertaling wordt ook wel ‘de Bijbel voor de 21e eeuw’ genoemd. 

Naast het lezen uit de Bijbel en het luisteren naar de preek, zingen we psalmen en liederen tot eer van God. We maken hierbij gebruik van liedbundels als ‘De Nieuwe Psalmberijming’ en ‘Opwekking’. De liederen projecteren we op de beamer, zodat je alles onder begeleiding van diverse zangers en instrumenten met ons mee kunt zingen.

Tijdens onze diensten houden we altijd een moment om te collecteren. De opbrengsten uit de collecte worden gebruikt voor goede doelen en de onkosten die we maken als gemeente. 

Kinderen

De Heere Jezus zegt: “laat de kinderen tot mij komen”. We vinden het fijn wanneer ouder(s) de kinderen meenemen naar de kerk. Tijdens de ochtenddienst is er oppas (0 t/m 3 jaar) en de kindernevendienst (4 t/m 11 jaar). Klik hier voor meer informatie over de kindernevendienst.

Kinderen zijn uiteraard ook van harte welkom in de dienst. Tijdens de middagdienst is er geen oppas of kindernevendienst.